onsdag 22. april 2009

Englemonopol

Heldigvis finnes det verken statlige, kongelige eller geistlige monopol på engler, men jeg synes det er litt leit at vi har fokusert så lite på engler innenfor det etablerte kirkelandskapet at ”mannen i gata” tror at han må lete blant lysfontener og helbredende krystaller for å finne noen som kan si noe om engler.
Jeg tror at de fins. Jeg tror at de er våre medtjenere. Jeg tror at vi i for liten grad regner med dem som en del av den åndelige virkelighet. Jeg tror at det har sammenheng med at ”vi ikke er som barn” i vår Gudsrelasjon. Men de er der for de ”små” (les: barna og de som er villige til å være som barn):

”Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt.” sier Jesus i dagens bibelord
(Matt 18:10-14)

Tenk at vi som er ”små” har engler som alltid ser Guds ansikt. Hva det betyr gir rom for mange fortolkninger. Det står i en sammenheng som begynner med en diskusjon om hvem som er størst i Guds rike. Tenk å få lov til å være så liten at til og med englene bryr seg om meg. De er der, de ser inn i mitt ansikt når det er noe som er vondt – og det er i slike øyeblikk det ofte er vanskelig for meg å se Guds ansikt, men englene ser det alltid! Godt å være representert der!

Ingen kommentarer: