søndag 8. februar 2009

Singin' in the rain & Engler i snøen

I fjor så nærmere 100.000 publikummere Kåre Conradi danse seg gjennom regnet på Oslo nye teater. Selv om jeg elsker musikaler var jeg ikke blant de heldige, men jeg nynner ofte på slageren. Det er utrolig hvor mange slagere som handler om nedbør, men så er været noe som opptar oss – heldigvis. Klimaendringen har gjort oss oppmerksomme på hvor sårbart økosystemet er, og vi er blitt mer bevisste på å redusere forurensingen av kloden vår. Blir naturens kretsløp ødelagt aner vi konsekvensene. Når vi utforsker universet og leter etter spor av liv på andre planeter, er hovedfokuset vann.

Skaperen har valgt å bruke kretsløpet som en illustrasjon:

”Likesom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden, gjort den fruktbar og latt det spire og gro på den, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er det også med mitt ord, det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil, og fullfører det jeg sender det til.” (Jesaja 55:10-11)
Slik som nedbøren er en forutsetning for liv og et uunnværlig element i naturens kretsløp, er Guds ord nødvendig i fullføringen av Guds plan. Forurensing virker forstyrrende på denne balansen også. Da stormer det i den åndelige atmosfære.

Kanskje du er en av dem som gikk i gang med et ”åndelig prosjekt”, men det tok aldri helt av. Det ble aldri ”liv”. Var det fordi det baserte seg på en god idé uten forankring i Guds ord? Peter hadde en god idé og dro ut for å fiske, men uten resultat. Samme dag, på samme sjø med det samme mannskap og redskap dro han ut igjen – på Guds ord. Nå ble det kjempefangst.

Jeg forsøker å ha et Guds ord som fundament for det jeg gjør. Da har jeg noe å holde fast i, også om det skulle ta tid før det spirer og gror. Men jeg vet at Guds ord ikke vender tomt tilbake til Gud før det har fullført det som det var sendt til. Underveis synger jeg i regnet og lager engler i snøen.


Ingen kommentarer: