lørdag 23. september 2023

Fest blikket

I desember er det 50 år siden jeg hadde min aller første «preketur». Det var Knut Ytterdahl som hadde invitert meg til Hammerfest og Alta.

Jeg var 17 år, og lurte på om jeg hadde ‘nok’ å formidle. Den frykten handlet nok mest om at jeg likte best å høre predikanter som kombinerte bibelbasert forkynnelse som relaterte til egne erfaringer – som ble et vitnesbyrd om at det kunne fungere i mitt liv også. Det var en slik predikant jeg ville være.

Bibelundervisning kan fungere godt uten at den relateres til erfaringer og opplevelser, men jeg mener at forkynnelse må angå meg som forkynner og henvende seg til dem som lytter. Slik brytes alle forkynneres liv som brødet fra himmelen, og det gjør dem (oss) også sårbare.

Faren er at det kan misbrukes av dem som lytter, men også at vi kan bli så selvopptatte 
at vi mister blikket på ham som er «troens opphavsmann og fullender, Jesus». 
Hebreerne 12:1

Gowans har noen tanker om det også.

Fest blikket og ha en velsignet helg!


Ingen kommentarer: