søndag 4. april 2021

En frigjørende proklamasjon

Etter en uke der vi har vandret i ‘dødskyggens dal’ (Salme 23:4) *, 
er det godt for oss tre å kunne feire at Jesus har overvunnet døden 
og sammen proklamere: 

«Kristus er oppstanden! – Ja, han er sannelig oppstanden!»

* Se: Så full av liv ... - et minneord!

Ingen kommentarer: