onsdag 19. april 2017

Det han gjør! – en tid for alt*

ENGLISH
De kjente ham ikke igjen de to som plutselig fikk ham som reisefølge på veien. De kjente ham ikke da de snakket med ham om Jesus. Det kan være flere grunner til det. Når jeg går målrettet, er ikke nødvendigvis blikket festet på dem jeg går sammen med. 

Dersom det er noen jeg kjenner godt, kjenner jeg dem likevel på stemmen.

Maria kjente ham heller ikke på stemmen før han sa navnet hennes. Det står ikke noe i fortellingen om de to Emmaus-vandrerne at Jesus sa navnene deres og på den måten viste at han kjente dem.

Likevel kjente de ham igjen til slutt:

Og mens han satt til bords med dem, tok han brødet, ba takkebønnen, brøt det og ga dem. Da ble øynene deres åpnet, så de kjente ham igjen. Men han ble usynlig for dem.
Lukas 24:30-31 
De kjent ham igjen på det han gjorde. Jeg vet ikke når de hadde sett Jesus be takkebønn og bryte brød. Kanskje det var da han mettet 5000? Eller kanskje det var i en mindre gruppe? 
At Jesus plutselig ble usynlig da ‘øynene deres ble åpnet’, bekrefter teorien jeg presenterte i går om at det var en praktisk gjenkjennelsesøvelse. Dette er det andre eksempelet på gjenkjennelse, og jeg blir i Emmaus-fortellingen en dag til.

Dagens ‘manna’:

Også i dag blir Jesus gjenkjent på det han gjør gjennom etterfølgerne sine.
----------------------------------------
* 'en tid for alt' er knyttet til Bibelens undervisning om at "Alt har sin tid" - Fork 3
Denne serien handler om undervisningen i tiden mellom påske og pinse.

Ingen kommentarer: