lørdag 1. april 2017

Å vite hva jeg ikke kan – et skritt på reisen

ENGLISH
Jeg er ikke redd for å si at det er en del ting jeg ‘kan’. Noen få ting kan jeg godt, litt mer kan jeg helt greit, så er det en del ting jeg kan ‘klare’ dersom det er nødvendig. Deretter kommer det en stor sekk av ting jeg ikke kan, men som jeg kanskje kan lære, og til slutt kommer det jeg absolutt ikke kan og heller ikke kan lære.

Til den siste kategorien er det en del ting som jeg ikke kan lære fordi livet ganske enkelt er for kort, men det er også en del ting som faktisk ikke kan læres.

Jeg er fortsatt på reise sammen med disiplene opp til Jerusalem, og de måtte lære hva de ikke kunne:

Da disiplene ble alene med Jesus, spurte de ham: «Hvorfor kunne ikke vi ...?»
Matt 17:19 
Bakgrunnen var at mens Jesus var på fjellet sammen med Peter, Jakob og Johannes, hadde en mann kommet til dem med gutten sin som trengte helbredelse. Jesus kommer med en forklaring som jeg tror var myntet på framtiden, og jeg kommer tilbake til. I dag har jeg lyst til å tenke at «de kunne når Jesus var sammen med dem». 
Fokuset i spørsmålet deres var nemlig feil «Hvorfor kunne ikke vi Det kunne ikke fordi det ikke handlet om dem. Ved en annen anledning fortalte Jesus hva det handlet om. Det var da han fortalte disiplene at han er vintreet og de greinene, og konkluderte:
For uten meg kan dere ingen ting gjøre.
Joh 15:5b
Jeg mistenker at disiplene tenkte at de kunne klare det uten ham, de hadde jo litt erfaring (1). Jeg har falt i den grøfta flere ganger selv. Jeg ‘kan’ det så bra at jeg tar det på rutinen. Men jeg kan ikke gi det livet som bare han kan gi.

Rådene han ga til disiplene handler om hvordan jeg kan unngå å falle i den grøfta. Mer om det i morgen.

Dagens ‘manna’:

Jeg vet hva jeg ikke kan og det gjør meg avhengig av ham som kan.
------------------------------------------
(1) Matt 10:5-8

Ingen kommentarer: