tirsdag 4. april 2017

Å vite hva faste er – et skritt på reisen

ENGLISH
For noen uker siden nevnte jeg temaet faste og sa at jeg ville komme tilbake til det litt lenger ut i fastetiden. I dag blir det i hvert fall et lite ‘glimt’ fordi det er med i Jesu forklaring på disiplenes maktesløshet.
«Men dette slaget drives bare ut ved bønn og faste
Matt 17:21
Faste blir oftest forbundet med å avstå fra mat, men fastebegrepet kan også utvides til å gi avkall på noe for å gi et signal om at jeg bestemmer i «eget hus» slik at jeg kan overlate styringen til Den hellige ånd. Det ‘koster’ å faste, og derfor er det et sterkt signal om at det jeg vil oppnå det som er viktig for meg.

For meg er ikke selve fasten viktig i seg selv. Dersom den blir det, blir det en faste Gud ikke vil ha. Målet med fasten må være at den gjør meg bedre i stand til å bli ledet av Den hellige ånd slik at Gud får den fasten han har behag i (1).

Bloggingen er på en måte en faste det også. Jeg gir avkall på tid jeg kunne ha brukt til noe annet for å trenge dypere inn i mysteriet.

Faste blir da som oppdagelsesreisen (leteaspektet i bønnen) jeg nevnte i går. Den hjelper meg å oppdage nye sider ved meg selv og åpner sansene for det åndelige slik jeg finner det som ellers er skjult:

Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket,
og rikdommer gjemt på hemmelige steder,
for at du skal kjenne at jeg er Herren,
som kaller deg ved navn,
Israels Gud.

Jes 45:3
Dagens ‘manna’:
Faste er et signal om at jeg mener alvor
--------------------------------------
(1) Jes 58:6-12

Ingen kommentarer: