tirsdag 7. mars 2017

Så velsigna menneskelig...

ENGLISH
Det høres kanskje rart ut, men dagens oppfordring til Timoteus bidrar sterkt til å gjøre Bibelen troverdig for meg:
Når du kommer, må du ta med deg kappen som jeg lot bli igjen i Troas hos Karpos, og bøkene, framfor alt pergamentrullene.
2 Tim 4:13
Det gir for så vidt troverdighet å lese Paulus sitt heftige frustrasjonsutbrudd i forhold til koppersmeden Aleksander som har forårsaket mye vondt også, for det gjør Paulus så utrolig menneskelig og gjenkjennelig. 

Siden jeg pleier å glemme ting når jeg er ute på reiser, håper jeg at Paulus glemte kappen sin i Troas. Det er en trøst for meg som glemmer bibler, klær, ja, til og med trekkspill... Og at han vil ha bøkene sine, har jeg stor forståelse for.

Det er nettopp disse menneskelige faktorene som gjør Bibelen troverdig. Bagatellene er ikke redigert bort. Det samme gjelder det hjelpeløse bildet som tegnes av disiplene i evangeliene. Det viser at ingenting er redigert for å sette dem i et «bedre lys». Menneskeligheten er en bekreftelse på den «pågående» inkarnasjonen. Jesus er tilstede i verden gjennom helt vanlige mennesker som glemmer, som trenger gode venner rundt seg og som kan bli ordenlig frustrerte på dem som forårsaker vondt...

Dagens ‘manna’:

Jeg tror på Bibelen
------------------------------------
(1) Hvor i all verden glemte jeg det trekkspillet?

Ingen kommentarer: