lørdag 4. februar 2017

Som en god soldat

ENGLISH
Det er ikke mange dager siden jeg skrev om oppfordringen til å bære lidelse

I dag kommer den samme oppfordring på nytt, og Paulus bruker soldater som forbilder på det å bære lidelse:
Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus!
2 Tim 2:3
Jeg har relativt begrenset erfaring fra militæret, og selv om det var under den "kalde krigen" var det langt unna krig. Smerten jeg kjente var begrenset til å måtte strekke seg litt ekstra under harde utmarsjer og øvelser, samt det daglige møtet med min egen overbevisning om at selv militære kamper er onde handlinger og ikke i samsvar med budet om å elske hverandre.
Men jeg har også vært soldat for Jesus nesten hele livet mitt, og forstår godt koblingen mellom soldat og lidelse. Som soldat er jeg synlig. Dermed blir jeg assosiert med negative opplevelser som andre har hatt med
kristendom generelt og Frelsesarmeen spesielt, og jeg blir stilt til ansvar. Det har ført både til fysiske overgrep, spytting og masse ukvemsord.

Det er heldigvis veldig mange som har gode opplevelser, og som derfor kommer med gode ord og oppmuntringer. Det underlige er at det kan også være en smertelig utfordring med 'popularitet'. Når «alle» liker oss, men få tar i mot evangeliet og enda ferre er villig til å dele oppdraget Gud har gitt oss, gjør det vondt. Jeg tror det primært er denne siste varianten av «lidelse» som Paulus fokuserer på. Dersom jeg har «nød» for menneskers frelse, gjør det vondt når de forkaster evangeliet. Det er i slik situasjoner en god soldat ikke mister motet, men løfter blikket til «Førereren for Herrens hær» og spør:

«Hva har min herre å si til sin tjener?»
Jos 5:14
Dagens ‘manna’:
Jeg ønsker å være en god soldat
---------------------------

Ingen kommentarer: