onsdag 15. februar 2017

Hva slags kar er jeg?

ENGLISH
Det er festlig å stille dette spørsmålet på norsk på grunn av den doble betydningen. Jeg er en kar som elsker ordspill og idag får jeg lov til å være «intetkjønn». Det må ikke forstås dit ‘hen’ at dette er et innlegg i den pågående debatten om innføringen av et tredje kjønn i Norge. 

Det er nok Paulus jeg må skylde på i dag også. Han sammenlikner meg med et kar:
I et stort hus er det ikke bare kar av gull og sølv, men også av tre og leire, de første til fint bruk og de andre til simplere bruk. Den som renser seg og holder seg borte fra slikt, blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort i stand til all god gjerning.
2 Tim 2:20-21
Enda en gang bruker Paulus et bilde han har brukt tidligere.
Men vi har denne skatten i leirkar, for at det skal bli klart at den veldige kraft er fra Gud og ikke fra oss selv.
2 Kor 4:7
Er ikke pottemakeren herre over leiren, så han av det samme materiale kan lage både et fint og et simpelt kar?
Rom 9:21
Paulus er heller ikke alene om å bruke bildet. Den sannsynligvis best kjente, er Jeremias besøk til pottemakerens hus.

Tanken om at Gud former meg gjennom hele livet for at jeg skal kunne bli stadig mer brukbar i hans rike, er en fantastisk tanke. Dersom leirkaret i sin skrøpelighet gjør at det blir tydelig at den veldige kraften er fram ham, og ikke fra meg, da er det faktisk gull verd.

Dagens ‘manna’:

Et kar gjort i stand til all god gjerning (1)
-----------------------------------
(1) Mens jeg skrev denne refleksjonen surret disse sangstrofene i bakhodet:
Din vil jeg være
Kar til din ære
Hva du meg gav
Være helliget deg
FAs sangbok 2010 # 119 «Er ditt liv innviet til Jesus?»

Ingen kommentarer: