mandag 9. januar 2017

Forbilder i alle aldre

ENGLISH
Jeg regner med at de aller fleste som tilhørte et kristent fellesskap mens de var unge, fikk sitert denne formaningen mer enn en gang:
La ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet.
1 Tim 4:12
I tillegg til å være en formaning er det også en oppmuntring, og i dag er det oppmuntringen jeg vil dvele ved. Da verset ble gitt meg ved forskjellige anledninger, tok jeg det utelukkende til meg som en oppmuntring: «Stå på, Jostein, at du er ung spiller ingen rolle!». 

Jeg trengte oppmuntringen, for som en av de yngste i ungsdomsflokken i korpset vårt, fikk jeg lederansvaret for ungdomsforeningen allerede som 15 åring. Heldigvis hadde jeg litt ledertrening fra speideren. 

Av de 104 som den 9 oktober 1974 møtte til sesjonen «Overvinnerne» på offisersskolen i London, var jeg den yngste i tillegg til å være utlending. Da jeg ble ordinert knappe 20 måneder senere var jeg fremdeles tenåring, og var i nærmere et år den yngste offiseren i verden. 

Derfor var det godt å vite at det å være forbilde ikke handler om alder eller posisjon. Det handler om hvordan jeg lever som disippel. Det handlet det om da jeg var ung, det handler det om nå når jeg har passert 60.

Derfor har jeg i gjennom hele livet lært av forbilder i alle aldre. Jeg lærer av barns tillit til Gud og deres frimodighet. Jeg lærer av ungdommenes engasjement og iver etter å spre evangeliet. Jeg lærer av mennesker som gjennom omvendelse blir forvandlet slik at de kan bryte med årevis av destruktiv livsstil og hjelpe andre til å gjøre det samme. Jeg lærer av jevnaldrende og av eldre kristne ledere som har beholdt gløden gjennom et langt liv. De viser meg litt av Jesus.

Dagens ‘manna’:

Å være forbilde handler om å leve
------------------------------------------

Ingen kommentarer: