lørdag 10. desember 2016

Formaninger om bønn

Paulus kommer med klare formaninger til Timoteus om hvordan han skal utføre sin tjeneste. Noen er generelle, andre er ganske detaljerte. Jeg er usikker på hva som styrer rekkefølgen på rådene, og jeg tror ikke at det som kommer først eller sist handler om viktighetsgrad. At formaningen om bønn kommer først, er interessant, for bønn var utvilsomt viktig for Paulus. Det hadde Timoteus selv vært vitne til da han reiste sammen med teamet på den andre misjonsreisen.

Likevel tror jeg det er det universelle fokuset som gjør at dette kommer først. At evangeliet gjelder alle, er kjerneverdien i alt Paulus står for:

Jeg formaner dere framfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud, vår frelser, gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.
1 Tim 2:1-4
For en del år siden var jeg sammen med noen musikanter fra Drammen hornorkester og «underholdt» på Buskerud fylkeskommunes julelunsj. Som en del av «underholdningen» skulle jeg dele en lite julerefleksjon. I den forbindelse takket jeg dem for alt de gjorde for at det skulle være godt å bo i fylket. «Jeg vet det er mange som klager» sa jeg «men vi er også mange som ber for dem som styrer, og det vil jeg også gjøre for dere i dag». Så ba jeg for fylkesordfører og rådmann ved navn og for alle de andre tilstedeværende som bidrar til at vi har det så godt i landet vårt.

Da jeg sa «amen» var det en underlig ro i salen, og det ble på en måte et hellig øyeblikk. Fylkesordføreren, som ledet arrangementet, tok ordet, og sa noe i denne retning: «Hmm, dette var spesielt – jeg tror aldri noen har bedt for meg før, og om det er noen som lurer på hva jeg tenker om det, må jeg innrømme at det kjennes veldig godt». Rådmannen kom med tilsvarende bekreftelse.

Evangeliet inkluderer alle – derfor ble Timoteus oppfordret til å be for alle mennesker. Det vil jeg også være med på!

Dagens ‘manna’:

Ingen skal utelukkes fra mine bønner!
------------------------------------------------
* Drammen hornorkester - ca tre uker etter besøket til fylkeskommunen.

Ingen kommentarer: