onsdag 16. november 2016

Det handler om innsikt

Jeg er glad i vakker «utsikt» og jeg elsker ordet «innsikt». Begge begrepene handler om å se. Likevel er det mer enn «ut» og «inn» som skiller dem. Begge ordene kan brukes helt konkret, jeg kan for eksempel både se inn og ut gjennom et vindu. 

Det er derimot sjelden at utsikt blir brukt abstrakt, mens det er svært vanlig å bruke innsikt i en abstrakt forståelse. Det er slik jeg tolker den neste ingrediensen i Peters frukt-oppskrift:
«La ... det rette livet (føyes sammen) med innsikt»
2 Pet 1:5
På gresk brukes ordet gnosis som handler om kunnskap, erkjennelse eller innsikt, og jeg er glad for at de norske bibeloversetterne har valgt «innsikt». Det defineres gjerne som det å se meningsfulle sammenhenger som tidligere ikke var oppfattet (1)

Jeg synes definisjonen passer veldig godt i et åndelig perspektiv. I tillegg bekrefter det at rekkefølgen på ingrediensen i frukt-oppskriften ikke kan være tilfeldig:

Den begynner med tro som føyes sammen med de viktige verdivalgene jeg gjør. Valgene fører til en ny innsikt, en erkjennelse av at jeg står i en meningsfull sammenheng både i relasjon til Gud og til mine medmennesker. Det er i ferd med å danne seg et grunnlag som gjør at et lite frø kan finne muligheter for å spire. Det gir håp om frukt.

Dagens manna:

Innsikt gir håp om frukt.
---------------------------------------------------
(1) Kilde: Store norske leksikon

Ingen kommentarer: