torsdag 17. november 2016

Det handler om den åndelige fysikkens verden

Det er ikke så lenge siden jeg skrev om Nelson Mandela under overskriften «Det handler om være kaptein i sin egen sjel» Der skrev jeg om selvbeherskelse som en av kvalitetene av Åndens frukt slik de beskrives av Paulus (1) Det bekrefter at det ikke er så langt fra Paulus til Peter:
«La ... innsikten (føyes sammen) med selvbeherskelse»
2 Pet 1:6
Jeg synes det er veldig interessant at selvbeherskelsen forutsetter innsikt. I tillegg til å være ingredienser i en frukt-oppskrift, vil jeg i dag trekke inn enda et bilde:

Jeg vil bevege meg over i fysikkens verden, og ser for meg en kjedereaksjon. Det er en prosess som, når den er satt i gang, fortsetter av seg selv. Det kan være forskjellige grunner til at den fortsetter, blant annet at det frigjøres så mye energi at prosessen holdes «varm» - dersom du har fulgt med i det siste, husker du at jeg for noen dager siden skrev at jeg ville komme tilbake til «temperatur» (2) – og her er den. Den er enda et eksempel på en god sirkel.

Dersom jeg skal lykkes med prosjekt selvbeherskelse, må det være fordi den kommer som en reaksjon i en god prosess som går fra tro, til gode valg, som gir innsikt som fører til selvbeherskelse. Det er en reaksjon i den åndelige fysikkens verden, og det er Åndens ild som holder den gode reaksjonen i gang.Dagens manna:

Hellighetens frukt er en reaksjon i den åndelige fysikkens verden
----------------------------------
(1) Gal 5:22-23
(2) I refleksjonen: Det handler om ingrediensen tro

Ingen kommentarer: