onsdag 26. oktober 2016

Det handler om å bli testet

Jeg gjorde et eksperiment med å legge ut en test i går. Helt bevisst var det nesten fravær av noe som helst å reflektere over. Det eneste som kunne hjelpe deg fram til en løsning var sammenhengen testen kom i, men det var ikke en gang et lite hint i den retningen.

Jeg tviler på at jeg selv hadde tatt poenget, om det hadde vært en annens blogg. Uten en løsning hadde jeg sannsynligvis blitt frustrert og kanskje irritert. Jeg elsker å «knekke nøtter», og når jeg ikke klarer det, liker jeg det dårlig. 

Kanskje jeg til og med hadde blitt irritert på ham som hadde lagt ut den tåpelige testen, og da er jeg egentlig ved poenget. Sammenhengen testen står i er 'hellighet og Åndens frukt', og jeg var kommet til den fjerde egenskapen:
Overbærenhet (1)
Det greske ordet (2) spenner ganske vidt, og er brukt 14 ganger i Det nye testamentet, men bare to ganger er det oversatt med overbærenhet. Den andre gangen er det en egenskap Paulus tilskriver Gud:
Eller forakter du hans uendelig store godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet driver deg til omvendelse?
Rom 2:4
Andre ganger brukes synonymet tålmodighet som f. eks. her:
Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet, i Den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet.
2 Kor 6:6  
Verset er for øvrig et eksempel på enda en oppramsing av Åndens frukts egenskaper. Testen var altså: 'Hvordan står det til med overbærenheten og tålmodigheten?' Kanskje det hjelper med litt «stress» (3) for å sette i gang en slik refleksjon?

Dagens ‘manna’:

Hellighet handler om at frukt gror mens jeg blir testet
----------------------
(1) Åndens frukt er … overbærenhet – Gal 5:22
(2) makrothymia (μακροθυμία)
(3) Det handler om frukt som gir indre ro

Ingen kommentarer: