onsdag 10. august 2016

Å være annerledes krever mot

Overskriften kunne vært passende for reisen gjennom Apostelgjerningene som ble avsluttet i går, for det var definitivt noe annerledes med de første kristne. Men gjennom hele kirkehistorien har det faktisk vært noe annerledes med de levende troende.

I går startet det første av to "Brengle"-seminarer her i Chisinau. Det var helt klart noe annerledes med Samuel Logan Brengle, og hans oppfatning var at det er et kall å være annerledes:

Det er denne helligheten – denne læren, opplevelsen og handlingen – som vi salvasjonister (1) må ivareta, hvis ikke forråder vi det vi er blitt betrodd; og dermed mister vår fødselsrett; da slutter vi også å utgjøre en åndelig kraft i verden; vi kommer til å ha navn av å leve, men være døde; vår herlighet vil forsvinne; og vi lik Samson med lokkene klippet av, blir som andre mennesker. (2)
Jeg kunne aldri stole på mine egne «lokker» (bildet), så jeg valgte heller et liv på jakt etter hellighet. Min intensjon er igjen å fokuser på hellighet her på bloggen, noe jeg har gjort flere ganger tidligere.

Men som med alt i den åndelige verden, blir det som er skrevet kun bokstaver dersom ikke Ånden gir liv til dem (3). Det er min bønn at det vil skje. Uten Ånden blir vi bare som andre mennesker. Med Ånden er vi annerledes. Vi må våge å være det vi er i Kristus.

Dagens ‘manna’:

Jeg tør være annerledes fordi Jesus er! 
NB - Det er mulig at det blir "hull" i publiseringen av bloggene de nærmeste dagene. I dag reiser jeg til Singapore.
-----------------------------------
(1) Salvasjonist er en som identifiserer seg med Frelsesarmeens oppdrag og lære.
(2) Samuel Logan Brengle – sitert i Robert Street ”Called to be God’s People” IHQ 1999 p 64
(3) han som også gjorde oss til tjenere for en ny pakt som ikke bygger på bokstav, men på Ånd. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. 2 Kor 3:6

Ingen kommentarer: