fredag 14. september 2012

Bli ny!

”Uansett hvordan du opplever det, bli sjokkert!” 
– det var Gunnar Andersen som kom med denne oppfordringen til meg før programmet ”Chili” i TV2 i 1995. 

Jeg sto der på scenen i min FA-uniform og ventet på Magna mens Vamp spilte. Da Magna dukket opp, trengte jeg ikke å spille sjokkert – de hadde gjort alt som var mulig for å gi henne en ”new look”. Jo da, hun var fin, men jeg liker henne best slik hun er!

Om overskriften ikke hadde vært på en blogg med et tydelig ”kristent” innhold, er det ikke usannsynlig at første assosiasjon hadde gått til ny frisyre, ny makeup, nye klær eller noe som handlet om det ytre. Befinner vi oss derimot i et åndelig modus, vet vi at det dreier seg om det indre:

Bli nye i sjel og sinn!
Ef 4:23
Det underlige er at vi på tross av denne presiseringen som for øvrig kommer mange ganger i Bibelen, så ofte henger oss opp i det ytre. Det ytre er bare form – enten vi snakker om mennesker som er forvandlet, gudstjenesteliturgi eller musikksjanger. Når disse tingene blir fokus, er det på tide å bli minnet om hvor jeg hele tiden trenger å bli ny.

Dagens ’manna’:

Rett fokus!

Ingen kommentarer: