torsdag 3. mars 2011

Finnes det en forklaring på nåde?

Det er en utfordring å finne en tilfredsstillende forklaring på ”nåde”. Helt siden barndommen har jeg fått presentert bilder, og jeg har selv forsøkt å forklare nådemysteriet ved hjelp av bilder.

Jesus gir oss en liknelse om den ubarmhjertige tjeneren som har fått ettergitt mye, men som selv ikke kan overse en bagatell*, men i den liknelsen er barmhjertighet temaet. Barmhjertighet likner på nåde, men den behøver ikke koste så mye.

Nåden er større enn barmhjertigheten. Nåde koster. Det er nåde når noen gir avkall på noe til fordel for meg. Det kostet Jesus livet for at jeg skulle få liv. Det er det Paulus forsøker å forklare på denne måten:
    Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde: Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom.
    2 Kor 8:9
Forklaringen nærmer seg sakens kjerne – kanskje det nærmeste vi kommer på denne siden av evigheten. Amazing grace!

* Matt 18:21-35

Ingen kommentarer: